/

Antonio Egas Moniz: The man who perfected the lobotomy

Unfortunately Antonio Egas Moniz and his methods survived a shooting.